FANDOM


Národ je tip kolektivňí identiti - určité množství příslušňíkú relativňe velkíx uskupeňí, kteří jsou navzájem svázáni silními pouti (etnickími, historickími či právňe-politickími).

Vznik moderňíx národú Editovat

Rozhodující etapou pro konstituováňí moderňího pojetí národa bilo období 17. a 18. století zejména v západňí Evropě, kdi došlo k postupnému zformováňí velkíx absolutistickíx státú. Vísledkem jejix tendence k centralisaci politické moci bil silní tlak na kulturňí, jazikové a politické sjednoceňí rúznorodíx skupin obivatel žijícíx na tomto území, kterí vivolal proces postupného utvářeňí národňí identiti.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki